Dane kontaktowe

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu

Dyrektor Delegatury:
Anna CHRZAN

siedziba Delegatury:
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

numer telefonu:
84 638 47 03

numer fax:
84 639 16 15

adres e-mail: 
zam-anna.chrzan@kbw.gov.pl  

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur