• Informacja o stanie rejestru wyborców stan na dzień 30 czerwca 2019 r.
    Sprawozdanie finansowe Delegatury za 2018 r.
  • Postanowienie Nr 121/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie powołaniania obwodowych komisji wyborczych w wybarach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie powołaniania obwodowych komisji wyborczych w wybarach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  • INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH O LOSOWANIACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
    Bieżące informacje o wyborach posłow do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  • Wyjasnienia PKW w sprawie dopiskow i zamazywania kratek na kartach do glosowania