• Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 30 września 2018r.
    Wyjasnienia PKW w sprawie dopiskow i zamazywania kratek na kartach do glosowania