• Wyniki głosowania wyborów Posłów i Senatora 2019 r.
  Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondecyjnego w Wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacje Komisarzy Wyborczych w Zamościu o terminach przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz terminach losowań składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja o terminie i zasadach zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Informacja o składzie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie
  Informacja o stanie rejestru wyborców stan na dzień 30 czerwca 2019 r.
 • Sprawozdanie finansowe Delegatury za 2018 r.
  Postanowienie Nr 121/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie powołaniania obwodowych komisji wyborczych w wybarach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie powołaniania obwodowych komisji wyborczych w wybarach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH O LOSOWANIACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH