• Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Zwierzyńca przed upływem kadencji
    Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Tereszpol przed upływem kadencji