WYNIKI WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

l.p.

   miasto/gmina

data wyborów

Wójt, burmistrz (prezydent), którego mandat wygasł

przyczyna wygaśnięcia mandatu

 

 

Liczba

kandydatów

wybrany wójt, burmistrz (prezydent)

liczba wyborców

liczba kart ważnych

frekwencja %

liczba wydanych kart

liczba głosów ważnych

liczba głosów oddanych na wybranego kandydata

1

gm. BISZCZA

2008-02-24

TOKARSKA

Genowefa

zrzeczenie

 

 

 4

 

PYCZKO

Zbigniew

3178

1522

47,89

1522

1506

783

 

 

 

 

Zgodnie z art. 195  ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547z późn. zm.)   w przypadkach określonych ustawami przeprowadza się wybory przedterminowe.

 

Zgodnie z art. 28d ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 

W myśl art. 28d ust.2 powyższej ustawy  wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:09-03-2016 10:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk