• Propozycje zmian siedzib stałych obwodów głosowania na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu.
    Wykaz stałych obwodów głosowania z terenu działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu