• Propozycje zmian siedzib stałych obwodów głosowania na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu.
    Wykaz stałych obwodów głosowania z terenu działania Komisarza Wyborczego w Zamościu