• LIMITY WYDATKÓW NA KAMPANIĘ WYBORCZĄ
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
  • Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych w wyborach organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych 21 listopada 2010r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych