• Wybory Ponowne do Rady Powiatu w Zamościu zarządzone na dzień 17 marca 2019 r.
    Wybory ponowne do Rady Gminy Potok Wielki - 17 maja 2015r. - okręg wyborczy nr 1