• Wybory ponowne do Rady Gminy Potok Wielki - 17 maja 2015r. - okręg wyborczy nr 1