• Komisarz Wyborczy w Zamościu I powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 • Komisarze Wyborczy w Zamościu wylosowali numery list kandydatów

 • Komisarz Wyborczy w Zamościu II powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 • KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolotych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • Informacja o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowań.

 • UWAGA !!! Przypominamy, że 21 września 2018 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

 • Komisarz Wyborczy w Zamościu I powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Komisarze Wyborczy w Zamościu wylosowali numery list kandydatów
 • Komisarz Wyborczy w Zamościu II powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych
 • KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolotych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowań.
 • UWAGA !!! Przypominamy, że 21 września 2018 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Dyżury Terytorialnych Komisji Wyborczych z obszaru działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu
 • Postanowienia, komunikaty, informacje Komisarza Wyborczego w Zamościu I w sprawie składów terytorialnych komisji wyborczych z terenu swojego działania
 • Postanowienia, komunikaty, informacje Komisarza Wyborczego w Zamościu II w sprawie składów terytorialnych komisji wyborczych z terenu swojego działania
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.
 • Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"