• WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZÓW, WÓJTÓW II TURY WYBORÓW

 • PIERWSZE SESJE RAD KADENCJI 2018- 2023 WYZNACZONE NA 19, 20 i 21 LISTOPADA 2018 r.

 • II Tura Wyborów Wójta/Burmistrza/Prezydenta na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu

 • Wyniki I tury wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • Komisarz Wyborczy w Zamościu I powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 • Komisarze Wyborczy w Zamościu wylosowali numery list kandydatów

 • WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZÓW, WÓJTÓW II TURY WYBORÓW
 • PIERWSZE SESJE RAD KADENCJI 2018- 2023 WYZNACZONE NA 19, 20 i 21 LISTOPADA 2018 r.
 • II Tura Wyborów Wójta/Burmistrza/Prezydenta na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu
 • Wyniki I tury wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komisarz Wyborczy w Zamościu I powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Komisarze Wyborczy w Zamościu wylosowali numery list kandydatów
 • Komisarz Wyborczy w Zamościu II powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych
 • KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolotych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowań.
 • Postanowienia, komunikaty, informacje Komisarza Wyborczego w Zamościu I w sprawie składów terytorialnych komisji wyborczych z terenu swojego działania
 • Postanowienia, komunikaty, informacje Komisarza Wyborczego w Zamościu II w sprawie składów terytorialnych komisji wyborczych z terenu swojego działania
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.