• III Edycja Ogólnoposkiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"

 • 17 grudnia 2018 r. upływa termin składania Komisarzom Wyborczym w Zamościu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

 • Terminarz wyborów uzupełniających do rad gmin na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu.

 • Wybory uzupełniające na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu

 • WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZÓW, WÓJTÓW II TURY WYBORÓW

 • PIERWSZE SESJE RAD KADENCJI 2018- 2023 WYZNACZONE NA 19, 20 i 21 LISTOPADA 2018 r.

 • III Edycja Ogólnoposkiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
 • 17 grudnia 2018 r. upływa termin składania Komisarzom Wyborczym w Zamościu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.
 • Terminarz wyborów uzupełniających do rad gmin na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu.
 • Wybory uzupełniające na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu
 • WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZÓW, WÓJTÓW II TURY WYBORÓW
 • PIERWSZE SESJE RAD KADENCJI 2018- 2023 WYZNACZONE NA 19, 20 i 21 LISTOPADA 2018 r.
 • II Tura Wyborów Wójta/Burmistrza/Prezydenta na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu
 • Wyniki I tury wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komisarz Wyborczy w Zamościu I powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Komisarze Wyborczy w Zamościu wylosowali numery list kandydatów
 • Komisarz Wyborczy w Zamościu II powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych
 • KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolotych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.