• Składy Terytorialnych Komisji Wyborczych z obszaru działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu
    Komunikaty Komisarza Wyborczego w Zamościu I
  • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Zamościu II
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.