AKTUALNOŚCI

 • Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury KBW w Zamościu
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.
 • Sprawdź swoją wiedzę o prawie wyborczym - II edycja konkursu "Wybieram Wybory"
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sułów w okręgu wyborczym Nr 4 zarządzone na dzień 5 listopada 2017r
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31 grudnia 2017r.

WYDARZENIA

 • Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury KBW w Zamościu
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.
 • Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur