AKTUALNOŚCI

  • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 30 czerwca 2018r.

WYDARZENIA

  • UWAGA !!! Przypominamy, że 21 września 2018 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
  • Dyżury Terytorialnych Komisji Wyborczych z obszaru działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu
  • Postanowienia, komunikaty, informacje Komisarza Wyborczego w Zamościu I w sprawie składów terytorialnych komisji wyborczych z terenu swojego działania
  • Kalendarium

    Zaznaczone wybory,
    referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00