AKTUALNOŚCI

  • Wykaz urzędników wyborczych z obszaru działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu
  • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31 marca 2018r.

WYDARZENIA

  • Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 26 marca powołała z dniem 3 kwietnia 2018 r. komisarzy wyborczych:
  • Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury KBW w Zamościu
  • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.
  • Kalendarium

    Zaznaczone wybory,
    referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur