AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Batorz w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 19 lutego 2017r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 30 września 2016r.

WYDARZENIA

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
 • Konkurs na plakat wyborczy 2017 roku

  Komisarz Wyborczy w Zamościu ogłasza Konkurs na plakat wyborczy 2017 roku pod hasłem:”Wybieraj – każdy głos jest jednakowo ważny”.

  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych państwowych oraz prywatnych położonych na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego a także na terenie miasta Zamościa będącego miastem na prawach powiatu.

 • Narada dotycząca problematki dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  W dniu 31 maja 2016r. odbyła sie zorganizowana przez Komisarza Wyborczego w Zamościu i Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Zamościu narada z urzędnikami wyborczymi dotycząca problematyki dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz zakupu nowych urn wyborczych.

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur