• WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE UTWORZENIA KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
    WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE UTWORZENIA KOMITETU WYBORCZEGO ORGANIZACJI
  • WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA TERYTORIALNEJ I OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
    WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA RADNEGO
  • WZÓR SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO