Państwowa Komisja Wyborcza - Wzory dokumentów
  • WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE UTWORZENIA KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
    WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE UTWORZENIA KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA LUB INNEJ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ
  • WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE UTWORZENIA KOMITETU WYBORCZEGO PARTII POLITYCZNEJ
    WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA TERYTORIALNEJ I OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  • WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA RADNEGO
    WZÓR SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO