• Wykaz komitetów które złożyły sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych, w związku wyborami uzupełniającymi, przedterminowymi i ponownymi przeprowadzanymi w toku kadencji 2018 - 2023 r. Komisarza Wyborczego w Zamościu II
    Wykaz komitetów które złożyły sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych, w związku wyborami uzupełniającymi, przedterminowymi i ponownymi przeprowadzanymi w toku kadencji 2018 - 2023 r. Komisarza Wyborczego w Zamościu I
  • Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych, w związku wyborami uzupełniającymi, przedterminowymi i ponownymi przeprowadzanymi w toku kadencji 2018 - 2023 r., z obaszru działania Komisarza Wyborczego w Zamościu I
    Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych, w związku wyborami uzupełniającymi, przedterminowymi i ponownymi przeprowadzanymi w toku kadencji 2018 - 2023 r. z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Zamościu II