• Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły sprawozdania finansowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych w wyborach samorządowych 2018 r. z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Zamościu I
    Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły sprawozdania finansowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych w wyborach samorządowych 2018 r. z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Zamościu II
  • Inormacje dotyczące sprawozdań finansowych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych 2018 r.
    Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych