• Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 13 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborch do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 13 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • WZORY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Wykaz komitetów które złożyły sprawozdania finansowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych w związku wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w dniu 21 października 2018 r. (komitety wyborcze wyborców zgłaszające listy kandydatów na terenie województwa lubelskiego) KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU II
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 13 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 13 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań fininsowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 paździrnika 2018 r.
 • FINANSOWANIE KAMPANI WYBORCZEJ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 R.
  Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.