• Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych w wyborach samorządowych 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 13 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborch do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 13 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  WZORY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 13 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 13 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań fininsowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 paździrnika 2018 r.
 • FINANSOWANIE KAMPANI WYBORCZEJ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 R.
  Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.