• Wybory przedterminowe Burmistrza Frampola - 4 stycznia 2004 r.
    Wybory przedterminowe Wójta Gminy Dołhobyczów - 5 lutego 2006 r.