• Wybory przedterminowe wójta Gminy Biszcza - 24 lutego 2008r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 2 stycznia 2008r. o liczbie mieszkańców Gminy Biszcza
  • WYNIKI WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA