• Rada Miejska w Zwierzyńcu - ponowne ustalenie wyników głosowania i wyborów w okręgu wyborczym nr 1, zarządzone na dzień 20 marca 2007r.
    WYNIKI WYBORÓW PONOWNYCH, PRZEDTERMINOWYCH ORAZ WYBORÓW NOWYCH RAD