• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Goraj - 29 listopada 2009r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tarnogrodzie - 8 listopada 2009r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnawatka - 20 września 2009r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tarnogrodzie - 25 lutego 2007 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Horodło - 26 kwietnia 2009r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sułów - 19 lipca 2009r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dzwola - 31 maja 2009r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dołhobyczów - 17 stycznia 2010r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Aleksandrów - 28 lutego 2010r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miączyn - 9 maja 2010r.