Komisarze wyborczy
  • Piotr Jan Szafrański

    Komisarz Wyborczy w Zamościu I

    Ewa Adamiak

    Komisarz Wyborczy w Zamościu II