• Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie sprawazdań finansowych komitetów wyborczych
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006r.