• Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu w sprawie zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych