• SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH
    WYKAZ ZŁOŻONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O ROZSTRZYGNIĘCIU KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU