• Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu o adresach stron internetowych komitetów wyborczych
    Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.