• OBWODY GŁOSOWANIA - informacje wójtów (burmistrzów, Prezydenta Miasta Zamość) o granicach i numerach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych