• Wyjaśnienia Komisarza Wyborczego w Zamościu w sprawie zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Postanowienie Nr 93 Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie zwołania sesji rad gmin z terenu działania Komisarza Wyborczego w Zamościu w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta Zamość wybranych w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 30 listopada
 • Postanowienie Nr 83 Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji rad gmin wybranych w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.
  Postanowienie Nr 82 Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji rad powiatów wybranych w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim (wyciąg)
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 30 listopada 2014r. o licznie uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wybórców, którym wydano karty do głosowania - frekwencji
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 27 sierpnia 2014r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec 2013r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 20 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.