• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP - wyciąg
    Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie o składzie i dyżurach Komisji