• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubycza Królewska na stałe obwody głosowania.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 17 lipca 2018 r., w sprawie podziału gminy Lubycza Królewska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 3 lipca 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miasta Tomaszów Lubelski
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 6 czerwca 2018 w sprawie sprostowania błędów.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 25 maja 2018 w sprawie podziału gminy Lubycza Królewska na okręgi wyborcze.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu w Zamościu
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Powiatu w Zamościu Pana Janusza Andrzeja Osia
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wygaśnięcie mandatu Radnego Gminy Sułów Pana Tomasza Jaworskiego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Radecznica Edwarda Mariana Polaka