• WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMISARZY WYBORCZYCH W ZAMOŚCIU
    TERMINARZ WYBORÓW I REFERENDÓW
  • WZORY DOKUMENTÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
    Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  • Zestawienie wyników wyborów uzupełniających do rad gmin oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014-2018