• Informacja o stanie rejestru wyborców stan na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Regulacje prawne
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31 grudnia 2018r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 30 czerwca 2018r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31 marca 2018r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31 grudnia 2017r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 30 września 2017r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 30 czerwca 2017r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31 marca 2017r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31 grudnia 2016r.