• Informacja o stanie rejestru wyborców stan na dzień 31 grudnia 2018 r.
    Wyjasnienia PKW w sprawie dopiskow i zamazywania kratek na kartach do glosowania