AKTUALNOŚCI

  • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 30 września 2018r.

WYDARZENIA

  • WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZÓW, WÓJTÓW II TURY WYBORÓW
  • PIERWSZE SESJE RAD KADENCJI 2018- 2023 WYZNACZONE NA 19, 20 i 21 LISTOPADA 2018 r.
  • II Tura Wyborów Wójta/Burmistrza/Prezydenta na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu
  • Kalendarium

    Zaznaczone wybory,
    referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur