AKTUALNOŚCI

  • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 30 września 2018r.

WYDARZENIA

  • III Edycja Ogólnoposkiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
  • 17 grudnia 2018 r. upływa termin składania Komisarzom Wyborczym w Zamościu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.
  • Terminarz wyborów uzupełniających do rad gmin na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zamościu.
  • Kalendarium

    Zaznaczone wybory,
    referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur