• Wzory dokumentów. Wybory uzupełniające do rady gminy, w toku kadencji 2018-2023.
  Wzory Dokumentów - Zgłaszanie Komitetów wyborczych
 • Zgłaszanie kandydatów na członków Terytorialnych Komisji Wyborczych
  Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Zgłaszanie kandydatów na radnych do Rady Gminy
  Zgłaszanie kandydatów na radnych do Rady Powiatu
 • Zgłaszanie kandydatów na radnych Sejmiku Wojewódzkiego
  Zgłaszanie kandydatów na Wójta/Burmistrza/Prezydenta
 • WZÓR SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO