Państwowa Komisja Wyborcza - Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta)
  • Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Zwierzyńca przed upływem kadencji
    Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Tereszpol przed upływem kadencji