Państwowa Komisja Wyborcza - Wyniki głosowania
  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast