• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Radecznica Edwarda Mariana Polaka
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz w sprawie uzupełnienia składu rady
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Konrada Edwarda Karwasa