• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu w Zamościu
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Powiatu w Zamościu Pana Janusza Andrzeja Osia
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wygaśnięcie mandatu Radnego Gminy Sułów Pana Tomasza Jaworskiego
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Radecznica Edwarda Mariana Polaka
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz w sprawie uzupełnienia składu rady
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Konrada Edwarda Karwasa