• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 6 czerwca 2018 w sprawie sprostowania błędów.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 25 maja 2018 w sprawie podziału gminy Lubycza Królewska na okręgi wyborcze.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu w Zamościu
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Powiatu w Zamościu Pana Janusza Andrzeja Osia
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wygaśnięcie mandatu Radnego Gminy Sułów Pana Tomasza Jaworskiego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Radecznica Edwarda Mariana Polaka
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz w sprawie uzupełnienia składu rady
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Konrada Edwarda Karwasa