• TERMINARZ WYBORÓW I REFERENDÓW
    WZORY DOKUMENTÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
  • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
    Zestawienie wyników wyborów uzupełniających do rad gmin oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014-2018
  • Wykaz urzędników wyborczych z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Zamościu do dnia 31 stycznia 2018 roku