• Regulacje prawne
  Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31 grudnia 2017r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 30 września 2017r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 30 czerwca 2017r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31 marca 2017r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31 grudnia 2016r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców na 30 września 2016
  Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 30 czerwca 2016r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31 marca 2016r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzien 31 grudnia 2015r.