• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powierzenia pełnienia funcji Komisarza Wyborczego w Zamościu.
    Wydawnictwa
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie konsultacji wzorów kart wyborczych
    Komunikat Dyrektora Delegatury KBW w Zamościu w sprawie dnia otwartego w Delegaturze KBW