• Zastępstwo Komisarza Wyborczego w Zamościu I

 • Zmiany w organizacji aparatu wyborczego - spotkanie Komisarza Wyborczego z burmistrzami, wójtami.

  W dniu 8 czerwca 2018 r., odbyło się spotkanie z wójtami, burmistrzami sekretarzami oraz pracownikami z biur rad gmin i miast na temat przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 r.

 • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze KBW w Zamościu

 • Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 26 marca powołała z dniem 3 kwietnia 2018 r. komisarzy wyborczych:

 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.

 • Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

 • Zastępstwo Komisarza Wyborczego w Zamościu I
 • Zmiany w organizacji aparatu wyborczego - spotkanie Komisarza Wyborczego z burmistrzami, wójtami.

  W dniu 8 czerwca 2018 r., odbyło się spotkanie z wójtami, burmistrzami sekretarzami oraz pracownikami z biur rad gmin i miast na temat przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 r.

 • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze KBW w Zamościu
 • Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 26 marca powołała z dniem 3 kwietnia 2018 r. komisarzy wyborczych:
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.
 • Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim
 • Konsultacje w czasie XXXV sesji Rady Gminy Zamość

  W dniu 28 czerwca 2017 na XXXV Sesji Rady Gminy Zamość również przeprowadzono konsultacje w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku. Był to punkt 24c porządku obrad. Na sesji obecni byli również Sołtysi z terenu Gminy Zamość

 • Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i studenci PWSZ w Zamościu za "książeczką"

  W dniu 13 czerwca 2017 roku Komisarz Wyborczy w Zamościu Pani Teresa Renata Bodys wraz z Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Panią Anną Chrzan przeprowadziły ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu konsultacje  w sprawie kształtu kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku.

 • Konsultacje z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej

  Spotkanie z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu w związku z konsultacjami w sprawie wzoru kart do głosowania odbyło się w dniu 14 czerwca 2017 roku.

 • Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

  W dniu 19 czerwca 2017 roku w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unii Lubelskiej odbyło się spotkanie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Pani Anny Chrzan z młodzieżą z tejże szkoły.

 • Osoby niepełnosprawne w sprawie wzorów kart do głosowania

  Kosultacje społeczne w sprawie wzorów kart do głosowania w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 13 czerwca 2017 roku.

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Zwycięzcy I Etapu z obszaru działania Delegatury KBW w Zamościu