• Zmiany w organizacji aparatu wyborczego - spotkanie Komisarza Wyborczego z burmistrzami, wójtami.

  W dniu 8 czerwca 2018 r., odbyło się spotkanie z wójtami, burmistrzami sekretarzami oraz pracownikami z biur rad gmin i miast na temat przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 r.

 • Zastępstwo Komisarza Wyborczego w Zamościu II

 • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze KBW w Zamościu

 • Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 26 marca powołała z dniem 3 kwietnia 2018 r. komisarzy wyborczych:

 • Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury KBW w Zamościu

 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.

 • Zmiany w organizacji aparatu wyborczego - spotkanie Komisarza Wyborczego z burmistrzami, wójtami.

  W dniu 8 czerwca 2018 r., odbyło się spotkanie z wójtami, burmistrzami sekretarzami oraz pracownikami z biur rad gmin i miast na temat przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 r.

 • Zastępstwo Komisarza Wyborczego w Zamościu II
 • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze KBW w Zamościu
 • Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 26 marca powołała z dniem 3 kwietnia 2018 r. komisarzy wyborczych:
 • Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury KBW w Zamościu
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.
 • Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim
 • I etap Ogólnopolskiego Konkursu o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" już za nami.

   Prawie 8 tysięcy uczniów z 568 szkół wzięło udział w I etapie drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

  Druga edycja Konkursu poświęcona jest wyborom samorządowym, które odbędą się jesienią 2018r. Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o prawie wyborczym.

 • Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

  Do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” zachęcała uczniów Społeczniaka Dyrektor Delegatury KBW w Zamościu na spotkaniu 28 września 2017 r.

 • Spotkanie w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu
 • Sprawdź swoją wiedzę o prawie wyborczym - II edycja konkursu "Wybieram Wybory"
 • Konsultacje w czasie XXXV sesji Rady Gminy Zamość

  W dniu 28 czerwca 2017 na XXXV Sesji Rady Gminy Zamość również przeprowadzono konsultacje w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku. Był to punkt 24c porządku obrad. Na sesji obecni byli również Sołtysi z terenu Gminy Zamość