• Sprawdź swoją wiedzę o prawie wyborczym - II edycja konkursu "Wybieram Wybory"

 • Konsultacje w czasie XXXV sesji Rady Gminy Zamość

  W dniu 28 czerwca 2017 na XXXV Sesji Rady Gminy Zamość również przeprowadzono konsultacje w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku. Był to punkt 24c porządku obrad. Na sesji obecni byli również Sołtysi z terenu Gminy Zamość

 • Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Zamościu

  21 czerwca 2017 roku był dniem otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, podobnie jak we wszystkich delegaturach na terenie kraju.

 • Konsultacje w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych.

  Od dnia 9 czerwca 2017 roku do 30 czerwca trwał dalszy etap konsultacji społecznych dotyczących wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych na poziomie Komisarzy Wyborczych i delegatur Krajowego Biura Wyborczego. W ramach konsultacji organizowane były spotkania z wyborcami, na których prezentowano wzory kart w formacie A4 (książeczka) i w formatach A0 i A1. W czasie spotkań zbierane były uwagi, spostrzeżenia i propozycje wyborców dotyczące prezentowanych wzorów. Uwagi te, po zakończeniu konsultacji zostały zebrane i w formie sprawozdannia przekazane do Państwowej Komisji Wyborczej.

 • Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i studenci PWSZ w Zamościu za "książeczką"

  W dniu 13 czerwca 2017 roku Komisarz Wyborczy w Zamościu Pani Teresa Renata Bodys wraz z Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Panią Anną Chrzan przeprowadziły ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu konsultacje  w sprawie kształtu kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku.

 • Konsultacje z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej

  Spotkanie z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu w związku z konsultacjami w sprawie wzoru kart do głosowania odbyło się w dniu 14 czerwca 2017 roku.

 • Sprawdź swoją wiedzę o prawie wyborczym - II edycja konkursu "Wybieram Wybory"
 • Konsultacje w czasie XXXV sesji Rady Gminy Zamość

  W dniu 28 czerwca 2017 na XXXV Sesji Rady Gminy Zamość również przeprowadzono konsultacje w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku. Był to punkt 24c porządku obrad. Na sesji obecni byli również Sołtysi z terenu Gminy Zamość

 • Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Zamościu

  21 czerwca 2017 roku był dniem otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, podobnie jak we wszystkich delegaturach na terenie kraju.

 • Konsultacje w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych.

  Od dnia 9 czerwca 2017 roku do 30 czerwca trwał dalszy etap konsultacji społecznych dotyczących wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych na poziomie Komisarzy Wyborczych i delegatur Krajowego Biura Wyborczego. W ramach konsultacji organizowane były spotkania z wyborcami, na których prezentowano wzory kart w formacie A4 (książeczka) i w formatach A0 i A1. W czasie spotkań zbierane były uwagi, spostrzeżenia i propozycje wyborców dotyczące prezentowanych wzorów. Uwagi te, po zakończeniu konsultacji zostały zebrane i w formie sprawozdannia przekazane do Państwowej Komisji Wyborczej.

 • Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i studenci PWSZ w Zamościu za "książeczką"

  W dniu 13 czerwca 2017 roku Komisarz Wyborczy w Zamościu Pani Teresa Renata Bodys wraz z Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Panią Anną Chrzan przeprowadziły ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu konsultacje  w sprawie kształtu kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku.

 • Konsultacje z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej

  Spotkanie z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu w związku z konsultacjami w sprawie wzoru kart do głosowania odbyło się w dniu 14 czerwca 2017 roku.

 • Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

  W dniu 19 czerwca 2017 roku w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unii Lubelskiej odbyło się spotkanie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Pani Anny Chrzan z młodzieżą z tejże szkoły.

 • Osoby niepełnosprawne w sprawie wzorów kart do głosowania

  Kosultacje społeczne w sprawie wzorów kart do głosowania w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 13 czerwca 2017 roku.

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Zwycięzcy I Etapu z obszaru działania Delegatury KBW w Zamościu
 • Konferencja w dniu 14 marca 2017 r. dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu

  W dniu 14 marca 2017 roku w Zamościu odbyła się kolejna konferencja z cyklu spotkań edukacyjnych organizowanych przez Komisarza Wyborczego w Zamościu i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu. Wykład wygłoszony podczas konferencji przez Komisarza Wyborczego w Zamościu na temat systemu wyborczego w Polsce skierowany został do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu.

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - Delegatura KBW w Zamościu
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Informacje o przebiegu konkursu w szkołach z obszaru działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu

  W dniu 1 marca 2017 roku w siedemnastu szkołach ponadgimnazjalnych z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym pod hasłem „Wybieram Wybory”, organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wyborcze.